Chào mừng các bạn đến với kênh học tập trực tuyến của Trường Đại học Hà Tĩnh, hệ thống cung cấp cho sinh viên những khóa học trực tuyến song song với các lớp học trên lớp mà sinh viên đang học tại trường, trong thời gian tham gia khoa học, sinh viên vui lòng làm bài tập theo yêu cầu đầy đủ. Chúc các bạn có nhiều kiến thức trên kênh học trực tuyến này.