• Chào mừng các bạn đến với kênh học tập trực tuyến của Trường Đại học Hà Tĩnh, hệ thống cung cấp cho sinh viên những khóa học trực tuyến song song với các lớp học trên lớp mà sinh viên đang học tại trường, trong thời gian tham gia khoa học, sinh viên vui lòng làm bài tập theo yêu cầu đầy đủ. Chúc các bạn có nhiều kiến thức trên kênh học trực tuyến này.

ວິຊາທີ່ມີໃຫ້

ຮູບພາບລາຍວິຊາ Hanyu Shuiping Kaoshi 3
Khoa Ngoại ngữ

新汉语水平考试

HSK(三级)ĐỀ THI HSK 3

 Thông tin chung về đề thi

一、HSK(三级)分三部分:

1. 听力(40题,约35分钟)

2. 阅读(30题,30分钟)

3. 书写(10题,15分钟)

二、听力结束后,有5分钟填写答题卡

三、全部考试约90分钟(含考生填写个人信息时间5分钟)

ຮູບພາບລາຍວິຊາ Stem cho học sinh trung học
Trung tâm Công nghệ Thông tin

  • Kết hợp giữa học, chơi và khám phá tạo điều kiện cho các em tìm hiểu về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM: Science – Technology - Engineering - Maths) thông qua các dự án.
  • Nâng cao kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề với phương pháp giảng dạy tiên tiến 4C (Communication – Critical Thinking – Creativity – Collaboration), được áp dụng xuyên suốt khóa học thông qua những dự án STEM hữu ích đầy thách thức.
  • Có thêm kiến thức về khoa học tự nhiên và trải nghiệm được tính ứng dụng của các kiến thức hữu ích đó trong cuộc sống.
  • Rèn luyện tư duy phản biện, có khả năng lập luận một cách chặt chẽ, logic qua việc tham gia giải quyết các tình huống của khóa học cùng các bạn trong nhóm.